TANDVÅRDSGRUPPEN

LEVERERAT

PHOTOGRAPHY

  • Över 70 levererade bilder

VIDEO

  • 2 videos

WEBSITE

  • 1 hemsida byggd från scratch

RELATION

I vårt samarbete med Tandvårdsgruppen har vi levererat en helt ny hemsida där samtligt material är av oss . Vi fick stor frihet när det kom till upplägget och innehåll. 

Hemsida

Samtligt innehåll är skapat av oss och vi fick stor frihet i hur hemsidan skulle se ut. 

PHOTOGRAPHY

Material för hemsidor måste vara dynamiskt och berättande. Nedan finner vi våra fotografier med just det endamålet. 

Bilder på personalen anpassade för hemsida

VIDEO

PROMOTION

Vi adderar mycket värde åt hemsidan samt deras sociala medier genom att skapa en reklamfilm som väcker ett intresse och är representativt. I och med vår goda integrering i verksamheten så är resultatet ärligt och trovärdigt.

KONTAKT MEMEL ART

Kontakta oss med era idéer eller förfrågningar, vi driver gärna en dialog och knyter kontakter.
Låt oss hjälpa er modernisera er visuella närvaro!

Phone: +46 (0) 76 575 64 58
Email: info@memelart.com
Memel Art AB
Sockerbruket 15
41451 Göteborg